Författarbesök för årskurs: F – 9
Tidsåtgång: Halvklass ½ dag var

Kod: F005

Att berätta och att lyssna

Det här är ett annorlunda författarbesök. Ett besök som kommer skapa berättarlust hos alla barn.
Vi fokuserar på det muntliga berättandet där alla barn tillsammans med mig kommer få uppleva kraften i historierna som berättas oss emellan och växer till en gemensam berättelse. Barnens historier som de berättar blir till en gemensam berättelse.

Har vi historier att berätta?

Ja och vi ska hitta många historier som vi kan berätta tillsammans. Det muntliga berättandet är grunden till våra historier. Förr i världen satt vi runt lägereldar eller i hem och berättade berättelser, hittade historier som vi sedan bar med oss till kommande generationer.

Men hur berättar vi nu?

Finns det muntliga berättandet ens kvar? Då menar jag det muntliga berättandet som sagoberättandet kan vara. I den här workshopen ska vi ta tillbaka alla eleverna till källan av berättandet hos var och en av alla som är där. Efter vår stund tillsammans kommer alla vara fyllda inte med bara sina egna historier utan alla andras.

Vägar aldrig vandrade

Jag kommer att leda dem in på vägarna med sagor och inspirerande karaktärer och händelser. I våra gemensamma historier vill jag ge dem verktyg till övningar där vi låter våra historier vandra från mun till öra och öra till mun. Och där lusten att berätta blir starkare än rädslan att vara den som säger.

Detta fungerar bäst i halvklass halva dagen var.

Mina böcker då?

Ja jag kommer självklart att berätta mina böcker när jag är på författarbesök. Men jag kommer ha dem med stående i bakgrunden utan att läsa från dem. Istället  kommer jag berätta dem muntligt för eleverna så de får den totala upplevelsen av vår gemensamma källa av berättelser.