September månads pris är den alldeles nya boken DJURET

TÄVLINGSUPPGIFT;

Berätta:
Vad betyder det att må dåligt inuti sig själv?
Vad är svårast att berätta för andra?

Av alla bidrag som skickas in och har svarat på båda frågorna drar jag två stycken ”vinnare” som får boken Djuret signerad.

Ditt svar skall vara inskickat senast 26:e oktober 2020