Om Anette Skåhlberg

Anette är författare, filmare, pedagog och barnrättsaktivist. Hon har skrivit över femtio böcker för barn och unga och älskar att vara ute i klassrummen och inspirera barnen till eget skapande. När hon inte skapar själv går hon på drakäggsjakt och spelar brädspel.  
Till toppen