Workshop för årskurs 4 – 9
Tidsåtgång: 6 lektioner
   (2 lektioner helklass samt 1 lektion per grupp)
Lokal: Klassrum med grupprum
Kod: W012

Att göra historier om värdegrunderna

Vi lever i en demokrati, men vad innebär det? Värdegrunder – vad är det?
Värdegrunder är det som formar oss som människor.
Vilka relationer väljer vi att ha? Vad tycker vi är viktigt?
Vilken livsåskådning har vi?

Det är när vi får syn på det hos oss själva och berättar om det, och hör andra berätta, som vi bättre kan förstå.

Vi gör en klasspodd som kan bli en gemensam plattform där klassens röster kan bli hörda.

Vi sorterar frågor och begrepp 

Känner du att det är rättvist mellan könen?
Tycker du att det finns solidaritet med svaga och utsatta?
Vad är solidaritet?  Är det viktigt med likabehandling?
Känner du dig delaktig och har inflytande på skolan?

Vi kommer att prata om alla olika begrepp och bygger listor och samlingar av ord och händelser.
Vad är det som är viktigt på riktigt? Vad är det som bankar starkast inom dig?

Genom övningar och verktyg sorterar vi upp begreppen och hittar var och ens väg genom dem tills alla har en historia att skriva.

Upplägg för att göra podden

Programmet med mig på plats tar totalt 6 lektioner:

 • Först 2 lektioner (80 min) med hela klassen,
 • Därefter en grupp i taget varsin lektion
 1. Jag pratar om värdegrunderna och alla begreppen. Eleverna delas in i grupper.
 2. Genom olika övningar guidar jag alla vidare så varje grupp har varsin historia de vill berätta.
 3. Jag går igenom hur inspelning kan gå till och hur redigering lättast görs, och varje grupp får sitta med sina respektive historier som de arbetar med och sedan spelar in.
 4. Slutligen gör klassen sin röst hörd genom sin klasspodd.

Eleverna får träna på att samarbeta, och de kommer att arbeta i 4 grupper med 5-6 elever i varje grupp.

Att göra historier om värdegrunderna

Vi lever i en demokrati, men vad innebär det? Värdegrunder – vad är det?
Värdegrunder är det som formar oss som människor.
Vilka relationer väljer vi att ha? Vad tycker vi är viktigt?
Vilken livsåskådning har vi?

Det är när vi får syn på det hos oss själva och berättar om det, och hör andra berätta, som vi bättre kan förstå.

Vi gör en klasspodd som kan bli en gemensam plattform där klassens röster kan bli hörda.

Vi sorterar frågor och begrepp 

Känner du att det är rättvist mellan könen?
Tycker du att det finns solidaritet med svaga och utsatta?
Vad är solidaritet?  Är det viktigt med likabehandling?
Känner du dig delaktig och har inflytande på skolan?

Vi kommer att prata om alla olika begrepp och bygger listor och samlingar av ord och händelser.
Vad är det som är viktigt på riktigt? Vad är det som bankar starkast inom dig?

Genom övningar och verktyg sorterar vi upp begreppen och hittar var och ens väg genom dem tills alla har en historia att skriva.

Upplägg för att göra podden

Programmet med mig på plats tar totalt 6 lektioner:

 • Först 2 lektioner (80 min) med hela klassen,
 • Därefter en grupp i taget varsin lektion
 1. Jag pratar om värdegrunderna och alla begreppen. Eleverna delas in i grupper.
 2. Genom olika övningar guidar jag alla vidare så varje grupp har varsin historia de vill berätta.
 3. Jag går igenom hur inspelning kan gå till och hur redigering lättast görs, och varje grupp får sitta med sina respektive historier som de arbetar med och sedan spelar in.
 4. Slutligen gör klassen sin röst hörd genom sin klasspodd.

Eleverna får träna på att samarbeta, och de kommer att arbeta i 4 grupper med 5-6 elever i varje grupp.