Workshop för årskurs 3 – 6
Tidsåtgång: 3 lektioner

Kod: W014

Anette Skåhlberg - vår stad

Vår egna stad och de som lever där

I Vår stad skapar vi egna karaktärer och historier till vår stad. Vad som händer i denna nya värld bestämmer ni!

Vi börjar med att jag läser ur en av mina böcker. Sedan är det eran tur!

Jag berättar om arbetsprocessen med att hitta på en egen historia och om de olika vägar som finns att göra det på. Efter det får alla i några övningar skapa varsin karaktär.

Klassen delas nu in i mindre grupper där alla får göra en stad över ett stort ark papper där karaktärerna lever. Varje grupp får sedan verktyg att hitta på historier som utspelar sig i staden.

Historierna berättar de muntligt för de andra grupperna.

Frågor, tips och mer historier

Vi upprepar berättarmomentet en gång för att skapa ännu fler historier som utvecklas i gruppernas städer.

Jag avslutar med att läsa en ny historia som ännu inte har kommit ut som bok. Det är även avsatt tid för eleverna att ställa frågor om att vara författare.

Efter mitt besök lämnar jag tips om hur det går till att arbeta vidare och skriva ner dessa historier för att utveckla dem.

Detta program lämpar sig bäst för en klass åt gången.

Anette Skåhlberg i skolan