Workshop för årskurs: F – 9
Tidsåtgång: 1 – 2 dagar
Kod: W011

Kreativ skrivverkstad där skolan väljer ämne

Ibland vill en skola att det ska vara ett övergripande tema eller ämne som pågår över alla inbokade klasser, och ibland till och med över olika
skolämnen. Anette är gärna med och ger förslag på innehåll.

Att arbeta över gränserna

Vissa skolor Anette har varit på har valt att låta olika skolämnen närma sig temat på sitt sätt. Till exempel att eleverna gör bokstöd på slöjden med något hämtat från berättelsen de skriver på. Eller att det är ett ämne som går att prata om på exempelvis samhällskunskapen och så vidare.

Anette Och Pappersdrake

Välja ämne eller tema

Sedan är det populärt att välja ämnen eller teman i förväg. Några som kan vara exempel på det är HBTQ, Värdegrunder, Världen, Mobbning och Vänskap, Kärlek, Natur, klimat med mera.

Blir det en utställning?

Ett program skapas med övningar och verktyg för barnen och styr upp besöken med temat eller ämnet i åtanke. Den här formen brukar resultera i en utställning någonstans på skolan.

Hela skolor kan delta

Några skolor som har bokat Anette har låtit alla klasser i åk F-6 delta i detta. Utifrån valet av ämne och mina verktyg så följer sedan ett skapande av berättelser som ska bli till del av utställning/bok.
Detta programmet går väldigt bra att kombinera med till exempel programmet Hela klassen skriver.