Workshop för årskurs F – 5
Tidsåtgång: ca 2 lektioner
Kod: W005

Känslan runt en lägereld

Den där härliga känslan när vi samlas runt en lägereld. Mörkret faller omkring oss. Eldens lågor avspeglas i våra ansikten. Den känslan. Det är då vi kan berätta våra historier. Sänka rösten. Det är fokus på att lyssna. Lägerelden är en workshop där vi arbetar med det muntliga berättandet.

Muntligt berättande. Det är där det börjar.

Jag kommer med min lägereld till klassrummet. Jag har förberett innan eleverna kommer in genom att mörklägga rummet, tända lägerelden och ha små elektriska stearinljus som punktbelysning runt omkring oss.

Lägerelden inspirerar

Lägerelden är en igångsättare, en drivmotor och skakar om skapandet på ett positivt sätt. Eleverna får med sig verktyg som kan användas senare i andra sammanhang av skrivande.

Träna på att lyssna

Tillsammans med barnen samlar vi oss kring lägerelden och jag berättar vad lägereldar innebar för många hundratals år sedan, tusentals år sedan, och hur historierna kom till oss på olika sätt. Jag berättar en folksaga och en annan saga muntligt, och sedan berättar vi historier interaktivt tillsammans en stund. Barnen får själva komma med idéer och snart har vi skapat egna berättelser kring lägerelden.

Tystnaden är också ett sätt att berätta

Jag pratar också om det muntliga berättandet, hur det en gång tog sig fram från gård till gård, men också hur det gör det än idag på andra vis, och hur viktigt det är att vi berättar för varandra – och lyssnar. Jag pratar om tystnaden som ett verktyg i berättandet och barnen får prova på skillnaderna.

Ett vykort till någon som behöver det

Medan vi sitter där, i skenet av ljusen, får sedan barnen varsitt vitt vykort som de får rita med pennor de lånar av mig – en bild från någon av våra berättelser.

Jag uppmanar alla att skriva en kort text om berättelsen som bilden hör till och sedan ge till någon som de tycker behöver det och skulle bli glad för det.

Ett kort till någon från lägerelden där historierna föds

Jag pratar sedan om karaktärer och leker fram några stycken tillsammans med barnen medan de får rita karaktärerna gemensamt på ritpapper med mig, som vi sedan muntligt tillsammans berättar en historia omkring.

Jag avslutar med att läsa ur en av mina böcker som jag lämnar kvar som minne när jag åker.  Jag mailar sedan lite tips till läraren hur det går att arbeta vidare efter workshopen för de som vill.

Låt oss väcka lust och liv i det tillsammans!
Berättandet. Lusten till historier. Läsandet. Skrivandet.
Allt börjar här. I det muntliga berättandet. När alla sitter samlade och lyssnar till varandras berättelser väcks lusten att skapa mer historier. Historier som kan spridas vidare ännu ett varv genom de vykort som barnen får skapa och ge till någon de tänker på.

Jag är verksam som muntlig berättare och skådespelare sedan många år.