Workshop för årskurs F -6
Tidsåtgång: 2 lektioner
Antal deltagare: En klass
Arbetsmaterial: Ingår
Kod: W006

Vad har barnen för rättigheter?

Körkort för föräldrar vore kanske en bra idé?
För att ta hand om ett barn. Eller tänk om det fanns en manual som alla vuxna kunde läsa så de visste hur de skulle göra med barn?

Vad är egentligen barnkonventionen?
I januari 2020 blev Barnkonventionen lag.
Men vad innebär det? Vet barnen själva vad barnkonventionen är? 

I denna kreativa workshop arbetar vi med olika övningar kring barnkonventionen, rättigheter och skapande.

 Högläsning, diskussion och inspiration

Jag läser boken Välkommen till världen som tar upp många av de viktiga artiklarna i barnkonventionen. Vi pratar om de olika artiklarna både i helklass och i mindre grupper. Jag läser några sidor ur Barnualen som inspiration inför övningen vi ska göra.

Kreativa övningar 

Alla får ritpapper och kan förse sig med pennor och får skriva och rita varsitt ”konstverk” eller ”skylt” från den artikel de tycker är viktigast av alla som vi har pratat om.

På tavlan har jag satt upp affischer som alla kan läsa för att få ännu mer inspiration. När bilderna är klara har klassen en fin samling till utställning i klassrum eller korridor.

Affischerna och böckerna får klassen behålla. Jag mailar även tips och förslag på hur det går att arbeta vidare efter workshopen