Workshop för årskurs: F – 9
Tidsåtgång: 1 – 2 dagar

Kod: W002

Är det viktigt med värdegrunder?

Värdegrund – vad är det? Varför är det viktigt?
Vi samtalar och har en kreativ workshop kring värdegrund och vad det innebär.
Vad betyder värdegrund? Vad ingår? Vad tycker eleverna själva är viktigast?

Förtydliga, förstärka och kreativt arbeta med värdegrunderna

Jag läser ur några böcker jag har skrivit och eleverna får ställa frågor, och jag berättar om mitt arbete som författare. Därefter drar jag igång med olika övningar för att förtydliga, stärka och öppna upp ännu mer inom ämnet värdegrund.
Vi arbetar med bilder och listor, med tankar och tydliga punkter.

Att skriva berättelserna och skapa förändring

Därefter kommer eleverna själva välja utifrån olika verktyg vilken historia som är deras att arbeta med, och skrivandet kommer i fokus.
När eleverna sedan har skrivit kommer glasögonen på som ska ändra värdegrunden någonstans i historien och låta den historien skrivas.
Jämför historierna. Läs upp dem för varandra i mindre grupper.

Slutresultatet blir ett bibliotek med värdegrundsmaterial

Detta är ett axplock av vad som kommer att ske och utöver det kommer ännu fler verktyg att undersökas och ge större frihet i skapandet. I slutändan finns det en hel uppsättning med värdegrundsberättelser i klassen som jag rekommenderar er att kopiera och arbeta med i andra ämnen som detta passar in i.

Anette Skåhlberg