Workshop för årskurs 3 – 9
Tidsåtgång: 4 lektioner
Kod: W007

Att bli starka tillsammans

Det här är en kreativ workshop där vi pratar om sådant som gör ont, om ideal, om rädslor och om fördomar. Men också en workshop där vi pratar om hur det går att hitta vägar ut och bli starka, hitta sin egen superkraft som lyfter en över det som är svårt.

Djuret , Trasan, Monster, Tjock, Ensam, Brottet, Förrädare, Hemma, Amulettringen -det är jag som är Nadja, Söt som socker, Tunneln, I spegeln finns jag till   …

Mina böcker här ovan handlar alla om psykisk hälsa och ohälsa, om barn som har det svårt, tungt, i livet, men som hittar vägar att bli starka och landa i sig själva. Ibland är orsaken att det är de vuxna i familjen som har den psykiska ohälsan. De för över den på sina barn genom sitt sätt att vara eller göra.

Alla hittar sitt sätt att uttrycka sig

Men också en workshop där vi pratar om hur det går att hitta vägar ut och bli starka, hitta sin egen superkraft som lyfter en över det som är svårt.

Genom att skriva eller uttrycka sig med bilder, och genom samtal och övningar kommer alla hitta och berätta den berättelse som bultar starkast i hjärtat hos dem.

Efteråt skickar jag tips och lärarhandledning om hur det kan gå att arbeta vidare efter mitt besök.

.